تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

سرطان کولون و سرطان رکتوم

پولیپ کولون
نیاز به استومی در سرطان های کولون و رکتوم
عمل جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی
سرطان رکتوم یا راست روده
دکتر یوسف فام جراح عمومی فلوشیپ جراحی کولورکتال
راه های تشخیص سرطان های کولون و رکتوم
تصویر لاپاراسکوپی پیشرفته
سرطان روده بزرگ و رکتوم