تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

سرطان کولون و سرطان رکتوم

لاپاراسکوپی پیشرفته
سرطان رکتوم یا راست روده
پولیپ کولون و رکتوم
پولیپ کولون
نیاز به استومی در سرطان های کولون و رکتوم
عمل جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی
سرطان رکتوم یا راست روده
تماس با دکتر یوسف فام
صفحه گذاری نوشته ها