تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....
جراحی فیستول آنال
تصویر لاپاراسکوپی پیشرفته
تماس با دکتر یوسف فام