تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

پیگیری درمان سرطان روده بزرگ: گامی حیاتی در پیشگیری از عود بیماری سرطان 

پیگیری درمان سرطان روده بزرگ
سرطان کولون و سرطان رکتوم 0

پرسش خود را برای دکتر یوسف فام بنویسید :

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.