تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

برچسب: لاپاراسکوپی روده بزرگ

عوارض سرطان کولورکتال
هزینه درمان سرطان روده بزرگ
هزینه درمان سرطان روده بزرگ
تصویر لاپاراسکوپی پیشرفته