تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

فیستول پری آنال

فیستول در تعریف لغت به ارتباط ۲ یا چند سطح یا حفره از بدن به همدیگر گفته می شود. فیستول مقعدی یا پری آنال عبارت است از یک ارتباط بین داخل مقعد با پوست اطراف مقعد است. که می تواند یک ارتباط ساده و کوتاه باشد و یا ارتباط عمیق و پیچیده و مسیرهای انحرافی زیادی باشد. در ادامه دکتر حسین یوسف فلوشیپ جراحی کولورکتال توضیحات کاملی در مورد علت ایجاد فیستول پری آنال یا مقعدی و درمان آن داده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله فیستول پری آنال یا مقعدی چیست را مطالعه فرمایید.

 

 

جراحی فیستول آنال
عکس فیستول