بی اختیاری مدفوعی

دفع نرمال
وقتی می خواهیم در مورد بی اختیاری صحبت بکنیم بعنوان یک بیماری یا بعنوان یک مشکل و یا اینکه بعنوان یک عارضه ای که به دنبال یک جراحی و یا هرچیز دیگری ایجاد شده باشد باید بدانیم چقدر از بی اختیاری اتفاق میافتد. آیا این بی اختیاری کامل است؟ آیا این بی اختیاری نسبت به گاز است یا نسبت به مدفوع است؟ و یا اینکه شدت آن چقدر است؟
Picture of دکتر حسین یوسف فام
دکتر حسین یوسف فام

6 سال ago

بی اختیاری در دفع عبارت است از ناتوانایی یک شخص در دفع جامدات ، مایعات و یا گاز در مکان و شرایط نامناسب، بنابراین اگر کسی نتواند اختیار دفع را در زمان مناسب و مکان مناسب داشته باشه، دچار بی اختیاری مدفوعی است.

بی اختیاری صفر یا یک نیست، بی اختیاری دفعی یک طیفی است وسیع که نسب به شرایط آن در مکتب های مختلف درجه بندی شده است. بطوریکه بعضی ها بی اختیاری را از صفر تا بیست و بعضی ها از ۰ – ۱۰ تقسیم بندی می کنند. بنابراین بی اختیاری مدفوعی یک طیف است و این گونه نیست که شخص یا بی اختیار باشد یا بی اختیار نباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله بی اختیاری مدفوعی از علت تا درمان را مطالعه فرمایید.

 

 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
وبلاگ