تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

مزایای جراحی لاپارسکوپی در سرطان روده بزرگ و راست روده

عمل جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی
درمان ها, سرطان کولون و سرطان رکتوم