تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

جراحی هموروئید به روش HAL – RAR

Hemorrhoidal Arterial ligation and recto repair

جراحی هموروئید به روش HAL – RAR

خدمات ما, درمان ها, هموروئید