تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

Tag: جراحی لاپاراسکوپی رکتوم

سرطان رکتوم یا راست روده
تصویر لاپاراسکوپی پیشرفته