تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
درمان یبوست بارداری با تغذیه مناسب
یبوست
درمان خانگی یبوست