تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....
سندرم دفع سخت
درمان یبوست بارداری با تغذیه مناسب
یبوست
درمان خانگی یبوست