تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

فیشر یا شقاق

بیماری فیشر آنال زخمی است که در ناحیه مقعد بصورت طولی در نواحی مختلف آن بطور شایع در قسمت خلفی ایجاد میشود وجود این زخم باعث ایجاد علایمی از جمله سوزش خارش درد و سوزش شدید به هنگام اجابت مزاج شده بطوریکه فرد بیمار از ترس درد شدید سعی میکند تا حد امکان از اجابت مزاج اجتناب کند که خود این موضوع با تشدید یبوست باعث تشدید بیماری و درد شدیدتر خواهد شد.

توضیحات بیشتر را در مقاله علائم فیشر یا شقاق مطالعه فرمایید.

 

fistula