تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

درد مقعدی

دردهای ناحیه مقعد یا اطراف آن به چندین صورت اتفاق می افتد که در مقاله علت درد مقعدی به آن ها اشاره کرده ایم، شکل و نوع درد مقعد می تواند گویای نوع بیماری باشد که مراجعه به پزشک و معاینه بیمار موجب تشخیص علت درد مقعد خواهد شد.

درد مقعد