تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

خارش مقعدی

یکی از شکایت های شایع بیماران وجود احساس خارش در ناحیه مقعدی است که علل متفاوتی برای آن وجود دارد که از مهم ترین علت های خارش مقعدی می توان به موارد همچون بیماری های پوستی ، بیماری های سیستمیک ، مواد غذایی تحریک کننده و… اشاره کرد.

شرح این بیماری در مقاله خارش مقعدی از علت تا درمان وجود دارد که خواند آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

خارش مقعد کودکان هم از موارد دیگری است که براثر انتقال انگل ها از طریق خاکبازی دیده می شود.

 

 

خارش مقعد کودکان به خاطر انگل کرمک