تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

بیماری های التهابی روده

بیماری های التهابی روده ( Inflammatory bowel disease یا IBD) که شامل دو بیماری کرون و کولیت اولسرو میباشد این بیماری ها که هنوز علت دقیق آنها هنوز روشن نشده است با درگیری جدار روده به شکل التهاب و زخم خود را نشان میدهند ، تحقیقات اخیر نشان داده اند که این بیماری ها بیشتر منشا خود ایمنی دارند و عوامل ژنتیک و محیطی هم در بروز بیماری نقش دارند. برای کسب اطلاعات تکمیلی مقاله بیماریهای التهابی روده چه علائمی دارند را مطالعه فرمایید.

 

 

بیماری کرون
بیماریهای التهابی روده