تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

فیشر یا شقاق چیست ؟ درمان های دارویی و جراحی در فیشر حاد و مزمن

نمایش فیشر یا شقاق
دسته بندی نشده, فیشر یا شقاق 0

پرسش خود را برای دکتر یوسف فام بنویسید :

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.