تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

آشنایی با دکتر حسین یوسف فام

دکتر حسین یوسف فام

جراح عمومی – فلوشیپ جراحی کولورکتال ( روده بزرگ و مقعد )

آشنایی با دکتر حسین یوسف فام

Youseffam Hossein MD.

General surgeon, Fellowship in colorectal surgery
Advanced laparoscopic course in colorectal surgery Medtronic Istanbul-Turkiye
HAL RAR course Vienna-Austria
Sacral Nerve Stimulation course  Hamburg-Germany
VAAFT in fistula surgery Switzerland
EndoAnal ultrasonography Milan-Italy
Member of the European Coloproctological Association from 2015
Board of Directors Iranian Coloproctological Association form 2016

 

اطلاعات تحصیلی
:

پزشکی عمومی دانشگاه تهران
از  سال ۷۳ تا سال ۸۱

جراحی عمومی دانشگاه
ارومیه از سال ۸۴ تا سال ۸۸

فلوشیپ جراحی کولورکتال
دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

www.iran-colorectal.com

دوره های تخصصی
:

·
جراحی لاپاراسکوپی
دانشگاه تهران

·
جراحی لاپاراسکوپی
کولورکتال مرکز
CCI استانبول (Covidian center of innovation)

·
جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته
کولورکتال مرکز
MCI ترکیه استانبول (Medtronic center of innovation )

·
دوره جراحی فیستول به روش(
VAAFT (video assisted anal fistula treatment –
سوییس- ۲۰۱۵

·
دوره Sacral Nerve Stimulation  (SNS
هامبورگ
آلمان ۲۰۱۸

·
دوره سونوگرافی آندوآنال
ایتالیا میلان ۲۰۱۷

·
دوره جراحی
RAR HAL  
برای
هموروئید و پرولاپس اتریش – وین ۲۰۱۹

انجمن های علمی
:

·
عضویت در انجمن
کولوپروکتولوژی اروپا

·
عضویت هیئت مدیره انجمن
کولوپروکتولوژی ایران و خزانه دار انجمن از ۱۳۹۶ تا اکنون ۱۴۰۲

·
۷سال عضو کمیته علمی کنگره کولوپروکتولوژی
ایران

·
عضویت انجمن
BSGE ( British society of gynecology and Endoscopist )

سخنرانی های دکتر حسین
یوسف فام
 :

·
روش های تشخیصی فیستول
آنال کنگره کولو پروکتولوژی

·
تکنیک جراحی
TME
سال
۹۴

·
جراحی لاپاراسکوپی و تعبیه
استومی کنگره جامعه جراحان سال ۹۵

·
روش های جراحی آندومتریوز
رکتوم به روش لاپاراسکوپی جامعه جراحان سال ۹۶

·
درمان
HPV
کنگره
کولوپروکتولوژی سال ۹۵

·
آسیب های روده حین
لاپاراسکوپی کنگره بین المللی آندومتریوز دانشگاه شهید بهشتی سال ۹۵

·
اندومتریوز و درگیری روده
۱۳۹۶ تهران

·
روش نوین جراحی رزکشن روده
در اندومتریوز ۹۷ شیراز

·
عفونتهای HPV  در
کولورکتال  ۹۸ تهران کنگره کولوپروکتولوژی

·
عوارض حین جراحی های
لاپاراسکوپی پنل در کنگره کولوپروکتولوژی تهران ۱۳۹۹

·
برگزاری وبینار فیستول
انجمن کولوپروکتولوژی و سخنرانی در مورد
VAAFT  ۱۴۰۰
تهران

·
جراحی اندمتریوز روده یزد
۱۴۰۰

·
پانل surgical debate in
prolapse
  کنگره کولوپروکتولوژی
تهران ۱۴۰۱

·
سخنرانی و ارایه روش جدید
درمانی اندومتریوز روده در کنگره
alpine colorectal meeting  در Wengen-Switzerland  ۲۰۱۹

تجارب بالینی
:

·
جراحی سرطان های کولون و
رکتوم به روش لاپاراسکوپی

·
جراحی پرولاپس رکتوم به
روش های
STARR و Ventral Rectopexy Laparascopic

·
جراحی فیستول های پیچیده
مقعدی با انواع روش های حفظ اسفنکتر مقعدی و جراحی فیستول به روش

VAAFT
برای
اولین بار در ایران

·
جراحی های سینوس های
پیلونیدال به روش
EPSIT برای اولین بار در ایران

·
جراحی هموروئید به روش
PPH
و
روش
HAL- RAR

·
جراحی های حفظ اسفنگتر در
کانسر های رکتوم تحتانی

·
جراحی لاپاراسکوپیک
آندومتریوزهای پیشرفته