پولیپ کولون

پولیپ کولون

یک پولیپ کولون توده ای از سلول هایی است که روی مخاط کولون رشد می کند. بیشتر پولیپ های کولون بی ضرر هستند اما در طول زمان مقداری از آنها می تواند به سرطان کولون تبدیل شود که اگر دیر تشخیص داده شود می تواند کشنده باشد.
در این مقاله به علائم ، عوامل و پیشگیری پولیپ کولون خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب