تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

برچسب: کانسر روده بزرگ

عوارض سرطان کولورکتال
سرطان روده بزرگ و راست روده
سرطان رکتوم یا راست روده
راه اندازی بیمار بعد از جراحی
پولیپ کولون
عمل جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی