تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

برچسب: کانسر راست روده

عوارض جراحی سرطان کولورکتال
پیگیری درمان سرطان روده بزرگ
هزینه درمان سرطان روده بزرگ
راه اندازی بیمار بعد از جراحی
عمل جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی
سرطان رکتوم یا راست روده