فیستول مقعدی

فیستول مقعدی یا پری آنال چیست

علت ایجاد آبسه و فیستول پری آنال :

معمولا بیشتر فیستول ها ابتدا از یک آبسه مقعدی شروع می شوند و خود آبسه از بسته شدن دهانه مقعدی ایجاد می شود.غددی بنام غدد کریپتی (Cripti) در داخل مقعد وجود دارند که وظیفه آنها ترشح ماه لزج کننده جهت عبور راحت مدفوع از کانال مقعد است و هنگامی که دهانه یکی از این غدد بسته می شود ترشحات داخل غدد عفونی می شود و باعث تجمع چرک در آن غده می شود که به تدریج بزرگ می شود و باعث ایجاد حفره آبسه می کند. که داخل آن تجمع چرک است.

ادامه مطلب