تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: نحوه انجام اندوسونوگرافی

سونوگرافی آندو آنال و آندو رکتال