تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: موارد استفاده سونوگرافی آندو آنال

سونوگرافی آندو آنال و آندو رکتال