بیماریهای التهابی روده

بیماریهای التهابی روده چه علائمی دارند

بیماری کرون و کولیت اولسرو هر دو از نظر علائم شبیه هم هستند و یافته های کولونوسکوپی و تصویر برداری به زحمت این دو بیماری را از هم جدا می کنند پزشکان فوق تخصص گوارش و جراحان کولورکتال از تمام اطلاعات بدست آمده از معاینه ، شرح حال ، آزمایشات خونی ، کولونوسکوپی ، تصویر برداری های مختلف و روند بیماری جهت افتراق این دو بیماری استفاده می کنند.

ادامه مطلب