تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

برچسب: لاپارسکوپی در سرطان روده بزرگ

عمل جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی