fistula

علائم فیشر یا شقاق

علل بیماری فیشر

بیماری فیشر آنال علل زیادی دارد ولی شایعترین آنها یبوست مزمن و اسهال میباشد. تشخیص بیماری با شرح حال دقیق و معاینه توسط پزشک متخصص داده میشود و معمولا نیازی به اقدامات تشخیصی اضافی نیست.

ادامه مطلب