پرولاپس رکتوم

پرولاپس رکتوم چیست؟

پرولاپس میتواند بصورت خروج واضح روده از مقعد به بیرون باشد که به آن پروسیدنشیا procidentia یا پرولاپس خارجی رکتوم گفته میشود یا اینکه در موارد شایع تر فقط تو رفتگی دو قسمت از روده بزرگ به داخل همدیگر اتفاق می افتد که در مورد اخیر که شایع تر هم هست قسمتی از روده بزرگ وارد راست روده شده که خود منجر به بروز دفع سخت و یا ناتوانی در دفع می گردد. به این حالت پرولاپس داخلی رکتوم گفته میشود.

ادامه مطلب