سونوگرافی آندو آنال و آندو رکتال

سونوگرافی آندو آنال

یکی از ابزارهای تشخیص بیماری های مقعد و رکتوم و کف لگنی استفاده از سونوگرافی آندو آنال (داخل مقعدی) و آندو رکتال (داخل راست روه) می باشد. این دستگاه با داشتن یک پروب 360 درجه ای، می تواند تصاویر 360 درجه از مقعد و بافت های پیرامون آن را جهت تشخیص دقیق بیماری ها ارائه دهد.

ادامه مطلب