پولیپ کولون

پولیپ کولون

یک پولیپ کولون توده ای از سلول هایی است که روی مخاط کولون رشد می کند. بیشتر پولیپ های کولون بی ضرر هستند اما در طول زمان مقداری از آنها می تواند به سرطان کولون تبدیل شود که اگر دیر تشخیص داده شود می تواند کشنده باشد.
در این مقاله به علائم ، عوامل و پیشگیری پولیپ کولون خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

کولورکتال

لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی

لاپاراسکوپی در جراحی کولون و رکتوم بعد از مطالعه بزرگ Cost که در می ۲۰۰۴ منتشر شد، گام بلندی در فراگیر شدن در رشته کولورکتال برداشت. نتیجه این مطالعه ثابت کرد که جراحی در لاپاروسکوپی کولون با اینکه از نظر تکنیکی بسیار سخت تر است ولی نقش درمانی آن در سرطان کولون تفاوتی با جراحی باز ندارد. در عوض جراحی لاپاراسکوپی عوارض کوتاه مدت به مراتب کمتری نسبت به جراحی باز دارد که از آن جمله می توان به درد بعد از عمل کمتر و همچنین کمتر بودن عفونت زخم و عفونت های تنفسی در جراحی لاپاراسکوپی اشاره کرد.

ادامه مطلب