تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

برچسب: سرطان روده

سرطان روده بزرگ و راست روده
عوارض سرطان کولورکتال
عوارض جراحی سرطان کولورکتال
پیگیری درمان سرطان روده بزرگ
تماس با دکتر یوسف فام
قهوه