تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: سرطان روده بزرگ

پولیپ کولون
عمل جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی
دکتر یوسف فام جراح عمومی فلوشیپ جراحی کولورکتال
راه های تشخیص سرطان های کولون و رکتوم
سرطان روده بزرگ و رکتوم