تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: سرطان روده بزرگ بدخیم

راه های تشخیص سرطان های کولون و رکتوم