تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: دوره نقاهت جراحی هموروئید چند روز است

Hemorrhoidal Arterial ligation and recto repair