درمان هموروئید با اینفرا رد

درمان هموروئید با اینفرارد IRC (Infra red coagulation)

IRC مخفف Infra red coagulation است، درمان هموروئید با اینفرارد یکی دیگر از روش های درمان سرپایی هموروئید است، در این روش درمانی از دستگاه IRC یا اینفرارد استفاده می شود که برای هموروئیدهای درجه یک ، درجه دو استفاده می شود و کمتر در درجه 3 کاربرد دارد.

ادامه مطلب