نتیجه درمان

پیش آگهی و نتیجه درمان سرطان روده بزرگ و راست روده ( کولون و رکتوم ) چگونه است ؟؟؟؟

بیماران و همراهان بیماران با سرطان روده بزرگ و راست روده ( کولون و رکتوم) سوال میپرسند که نتیجه درمان چه خواهد شد ؟ پاسخ به این سوال هم...

ادامه مطلب

کولورکتال

لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی

لاپاراسکوپی در جراحی کولون و رکتوم بعد از مطالعه بزرگ Cost که در می ۲۰۰۴ منتشر شد، گام بلندی در فراگیر شدن در رشته کولورکتال برداشت. نتیجه این مطالعه ثابت کرد که جراحی در لاپاروسکوپی کولون با اینکه از نظر تکنیکی بسیار سخت تر است ولی نقش درمانی آن در سرطان کولون تفاوتی با جراحی باز ندارد. در عوض جراحی لاپاراسکوپی عوارض کوتاه مدت به مراتب کمتری نسبت به جراحی باز دارد که از آن جمله می توان به درد بعد از عمل کمتر و همچنین کمتر بودن عفونت زخم و عفونت های تنفسی در جراحی لاپاراسکوپی اشاره کرد.

ادامه مطلب