تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

برچسب: جراحی لاپاراسکوپی رکتوم

سرطان روده بزرگ و راست روده
عوارض سرطان کولورکتال
عوارض جراحی سرطان کولورکتال
بهترین جراح سرطان روده بزرگ
سرطان روده بزرگ و راست روده
سرطان رکتوم یا راست روده
راه اندازی بیمار بعد از جراحی
انومتریوز رکتوم
عمل جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته دستگاه گوارش تحتانی
صفحه گذاری نوشته ها