تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: جراحی سرطان روده بزرگ

راه های تشخیص سرطان های کولون و رکتوم
سرطان روده بزرگ و رکتوم