تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

برچسب: استومی

عوارض سرطان کولورکتال
راه اندازی بیمار بعد از جراحی
laparascopy
نیاز به استومی در سرطان های کولون و رکتوم