تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

برچسب: استومی در سرطان راست روده

نیاز به استومی در سرطان های کولون و رکتوم