انومتریوز رکتوم

اندومتریوز رکتوم – ارائه تکنیک جدید جراحی لاپاراسکوپی

ارائه تکنیک جدید جراحی لاپاراسکوپی اندومتریوز رکتوم روده برای اولین بار در دنیا در کنگره کولورکتال سویس، در این کنگره که در کشور سویس برگزار شد دکتر حسین یوسف فام به ارائه روش درمان اندومتریوز پرداختند که در ادامه شرح این کنگره معتبر را خواهیم داد.

ادامه مطلب