تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

سرطان کولون و سرطان رکتوم

راه های تشخیص سرطان های کولون و رکتوم
تصویر لاپاراسکوپی پیشرفته
سرطان روده بزرگ و رکتوم
صفحه گذاری نوشته ها