تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

بیماری ها

کولونوسکوپی
تصویر لاپاراسکوپی پیشرفته
درد مقعد
پرولاپس رکتوم
بی اختیاری مدفوعی
سندرم دفع سخت
بیماریهای التهابی روده
fistula
صفحه گذاری نوشته ها