تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱

درمان هموروئید با اینفرارد IRC (Infra red coagulation)

درمان هموروئید با اینفرا رد
درمان ها, هموروئید