تلفن رزرو وقت : ۰۹۰۲۷۴۳۰۳۶۴
تلفن مطب : ۸۸۶۲۲۸۱۸-۰۲۱
ویزیت مطب حتما و حتما با هماهنگی قبلی ....

درمان هموروئید با اینفرارد IRC (Infra red coagulation)

درمان هموروئید با اینفرا رد
درمان ها, هموروئید